QR digitālo medību atbildes

QR digitālās medības ir noslēgušās, un mēs piedāvājam iespēju visiem zinātkārajiem un ziņkārīgajiem QR medību dalībniekiem un citiem interesentiem uzzināt, kādas tad nu bija tās pareizās atbildes.
 
1.UZDEVUMS – ELEKTRUM.lv
 
Uzdevums: Atbildiet uz jautājumiem un visas atbildes iezīmējiet burtu juceklī. Līdzko būsiet iezīmējuši pareizi atbildes uz visiem 9 jautājumiem, redzēsiet arī uzdevuma galveno atbildi!
 
Jautājumi:
1. Trešais lielākais elektroenerģijas patērētājs, to izmanto produktu uzglabāšanai. Ledusskapis
2. Elektriskā, gāzes, konvekcijas vai cita veida cepeškrāsns. (vienskaitlis)
3. Izplatītākais mākslīgās gaismas avots. Spuldze
4. Patērēšana, patērētais daudzums. Patēriņš
5. Process,  kā rezultātā tiek paaugstināta telpas, virsmas, gaisa temperatūra. Apsilde
6. Ķermenis, kas silda; ierīce sildīšanai. Sildītājs
7. Gaisma, kas izplatās kādā telpā vai virzienā uz kādu priekšmetu. Apgaismojums
8. Dabas bagātību, materiālu krājumi, arī līdzekļu, ienākumu avots. (vienskaitlis) Resurss
9. Dokuments, kurā norādīta maksājamā summa (par iegādāto preci, izmantoto pakalpojumu). Rēķins
 
Atbilde: LED (vārds, kas izveidojas burtu jūklī iekrāsojot visus prasītos vārdus)
 
Papilduzdevums: Kāda ir optimālā temperatūra mājoklī dienas laikā, kad atrodaties mājās?
a) 18-20 ˚C
b) 19-21 ˚C
c) 20-22 ˚C
d) 21-23 ˚C
 
Atbilde: c) 20-22 ˚C
 
 
2.UZDEVUMS – FIZMIX.lv
 
Uzdevums: Iztēlojaties manevrus, kas dronam jāveic, lai veiktu mūsu izveidoto ceļu. Katra drona propelleru darbība apzīmēta ar kādu burtu. Jūsu uzdevums ir izpētīt drona manevru attēlus un katrā ceļa numurētajā daļā ievietot atbilstošu manevra apzīmējuma burtu. Atbilde ir burtu kombinācija, kas attēlo drona lidojumu, piemēram, "ABC".
 
Atbilde: AFBFCFBFD
 
Papilduzdevums: Portāla FIZMIX.lv sadaļā Aizraujoši visiem/ Fizika ikdienā ir ievietoti 24 dažādi raksti. 20 no tiem nosaukumā rakstīts jautājums, piemēram, “Kā darbojas fēns?”, “Kāpēc stikls ir caurspīdīgs?”. Jūsu uzdevums ir izvēlēties vienu no šiem 20 rakstiem, izņemot rakstu par drona darbību, un uzrakstīt īsu atbildi uz raksta nosaukumā esošo jautājumu, izmantojot informāciju no attiecīgā raksta.
 
Atbilde: Izvērtēta individuāli, salīdzinot iesniegto atbildi ar informāciju portālā
 
 
3.UZDEVUMS – LETONIKA.lv
 
Uzdevums: Letonikas mājaslapā dodieties uz sadaļu “Lasītava”. Lapas augšdaļā ieraudzīsiet meklētāju, kurā Jums jāievada norādēs iekrāsotās frāzes, izmantojot “pēdiņas”, taču neizmantojot papildu pieturzīmes (“!”, “-“, “,”). Kad tas ir izdarīts, sekojiet atlikušajām norādēm līdz atrodat iztrūkstošo vai norādē prasīto vārdu. Uzdevuma atbilde ir teikums, ko iegūsiet, atminot visas norādes!
 
Norādes:
1. Skujiņa Austra – Dzejas – Krājums – 1. dzejolis – “Mans __?__ “
2. Rainis – Ilja Muromietis – Trešais cēliens – Vecais sulainis (lugas tēls) 11. runa – “Tā ir labi; __?__: rīt tu kņazs.”
3. Rainis – Septiņi malēnieši – Ādams iet pasaulē mācīties – Pirmā daļa – VIII – “Vīru __?__, kungu __?__!” (nepieciešamais vārds teikumā atkārtojas divreiz, atbildē jāraksta tikai vienreiz)
4. Janševskis Jēkabs – Mežvidus ļaudis – Otrā daļa – Divpadsmitā nodaļa – “Pastara diena __?__”
5. Bārda Fricis – Dzejas krājumi – V nodaļa – Rudens 1915.g. – atrodiet vārdu, kas šajā dzejolī atkārtojas septiņas reizes! (Šādi vārdi ir divi, Jums jāizvēlas tas, kas vislabāk iederas atbildē.)
6. Rainis – Tie, kas neaizmirst! – VII nodaļa – Nodaļas nosaukums “Kalna __?__ “
 
Atbilde: Draugs, nepadodies, spēle vēl nav galā!
 
Papilduzdevums: Piektdiena, 21. februāris, nav parasta diena. Šī diena visā pasaulē ir pazīstama ar ko īpašu, kā 12. februāris – Sieviešu un meiteņu diena zinātnē, 13. februāris – Radio diena un 14. februāris – Svētā Valentīna diena. Letonikas mājaslapā varat noskaidrot, ar ko īpašs ir  21. februāris! 
 
Atbilde: Dzimtās valodas diena
 
 
4.UZDEVUMS – ZALAIS.lv
 
Uzdevums: Atrodiet atbildes uz zemākesošajiem jautājumiem, visas atbildes ir cipari vai skaitļi! Kad esat atraduši atbildes uz visiem jautājumiem, zemāk esošajā uzdevumā burti jāaizstāj ar attiecīgā jautājuma atbildi, piemēram, “A” burtu uzdevumā jāaizstāj ar “A” jautājuma atbildi. Esiet vērīgi – nepalaidiet garām iekavas un divreiz pārbaudiet, vai esat veikuši pareizu matemātisko darbību!
 
Jautājumi:
A: Aptuveni cik tonnas PET pudeļu pārstrādā vienīgā PET pārstrādes rūpnīca Latvijā “PET Baltija” 1 gada laikā? 40 000 t
B: Ja pārstrādes atkritumu konteinerā ir 10% sadzīves atkritumu, tie joprojām ir derīgi pārstrādei un tiek vesti uz šķirošanu. Cik % sadzīves atkritumu sasniedzot, pārstrādes konteineru atkritumi tiek atzīti par šķirošanai nederīgiem un savākti kā sadzīves atkritumi? 20 %
C: Atkritumu apsaimniekošanas kārtību un prasības kontrolē katra pašvaldība. Cik daudz pašvaldību ir Latvijā? 119
D: Katrai pašvaldībai ir jārīko konkursi, kuros izvēlas pašvaldības atkritumu apsaimniekotāju. Cik atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi ir reģistrēti Latvijā? 70
E: Cik daudz koku tiktu saudzēti, pārstrādājot 1 tonnu papīra? 17
F: Vai tu zināji, ka iepakojums var piedzīvot vairākas dzīves, ja to pārstrādā? Atkarībā no tā veida, mainās arī iespējamo “otro dzīvju” skaits. Vadoties pēc Latvijas zaļā punkta datiem, cik dzīves var piedzīvot papīra iepakojums? 7
G: Pārstrādājot 1 tonnu PET pudeļu, iespējams ietaupīt degvielas patēriņu veselam gadam! Pēc Latvijas zaļā punkta datiem, cik daudz degvielu (litros) iespējams ietaupīt? 1203 l
H: Savāktos šķirotos atkritumus nogādā šķirošanas rūpnīcā otrreizējai pāršķirošanai. Cik šķirošanas līniju ir šajā rūpnīcā? 26 
I: Iepakojuma dzīves cikls sastāv no 7 posmiem. Kurš posms pēc kārtas ir iepakojuma un produkta ražošana? 1.
J: Katrs pārstrādātais produkts ietaupa konkrētu apjomu enerģijas, ko varētu izmantot citādi. Pārstrādājot 1 stikla pudeli var iegūt tik lielu enerģijas apjomu, lai pat darbinātu televizoru! Cik minūtes var skatīties televizoru ar enerģijas apjomu, ko ietaupa pārstrādājot 1 stikla pudeli? 30 minūtes
K: Vai tu zināji, ka iepakojums var piedzīvot vairākas dzīves, ja to pārstrādā? Atkarībā no tā veida, mainās arī iespējamo “otro dzīvju” skaits. Vadoties pēc Latvijas zaļā punkta datiem, cik dzīves var piedzīvot plastmasas iepakojums? 30
 
((A : B) + (C–D) – (E* F) – ((G+H) – I)) * (J–K) = ? (atbilde rakstāma ar vārdiem)
((40 000 : 20) + ( 119-70) – (17 * 7) –((1203 + 26) – 1)) * (30-30) = ?
 
Atbilde: Nulle
 
Papilduzdevums: Ja esat kārtīgi apskatījuši zalais.lv mājaslapu, tad noteikti zināt, kas ir šķiratlona trenere Viktorija. Vienā no saviem MONOvLOGiem viņa atklāj, kāda ir garākā distance visā pasaulē. Vai varat to uzrakstīt?
 
Atbilde: Stikla pudele veikala plauktā - pie patērētāja - atkritumos - šķirotavā - pārstrādes uzņēmumā Lietuvā - pie ražotāja - veikala plauktā un uz rinķi
 
 
5.UZDEVUMS – KIMIKO.lv
 
Uzdevums: Rūpīgi iepazīstot kimiko.lv mājaslapas saturu, nonāksiet vietā, kur tiek pieminēta kāda gāze, kas vieglāka par skābekli, tāpēc darbojas līdzīgi kā hēlijs, taču ir viegli uzliesmojoša. Vai varat nosaukt, kas tā par vielu? Atbilde ir viens vārds.
 
Atbilde: Ūdeņradis
 
Papilduzdevums: Jūsu uzdevums ir katram komandas dalībniekam izspēlēt spēli “Kāds ķīmiskais elements Tu esi?”. Protams, lai saņemtu punktus, saglabājiet atbildes un vēlāk tās iesniedziet kopā ar pārējo uzdevumu atbildēm.
 
Atbilde: Izvērtēta individuāli, pārbaudot, vai iegūtās atbildes vispār iespējamas šajā testā
 
 
6.UZDEVUMS – DZIMBA.lv
 
Uzdevums: Ir viena mācība, ko Džimbas skolā iemācās visi, kas to apmeklē – ko darīt un ko teikt, kad kāds tevi aizskar tev nepatīkamā veidā. Džimbas skolas audzēkņi zina, ka šādā situācijā jāpastiepj taisni uz priekšu roku, rādot "STOP!" pāri darītājam. Taču, ko Džimba māca teikt šajā situācijā? Noskaidrojiet to, iepazīstot Džimbas mājaslapu! 
 
Atbilde: Nedari man tā, man tas nepatīk!
 
Papilduzdevums: Vadoties pēc informācijas šajā mājaslapā, nosakiet, vai zemāk pievienotais pieņēmums ir mīts vai fakts?
3 līdz 8 gadi ir īpaša riska grupa, kad bērns var tikt seksuāli izmantots, pats to neapzinoties. Turklāt jo agrākā vecumā bērns ir piedzīvojis seksuālu izmantošanu, jo smagākas sekas tas var atstāt. Tāpēc, jo agrāk sākam bērnu izglītot, jo labāk. Tiklīdz bērns sāk runāt – sākam!
 
Atbilde: Fakts
 
7.UZDEVUMS – ESIDROSS.lv
 
Uzdevums: Aizildiet krustvārdu mīklu, kurā jautājumi aizstāti ar ikonām, kas atrodamas infografikā par pikšķerēšanu. Infografikā ar šīm ikonām apzīmētas īsas pamācības ar to, kā izvairīties no pikšķerēšanas. Katra pamācība sākas ar treknrakstā iekrāsotu vārdu vai frāzi, kas apzīmē mācības galveno ideju. Jūsu uzdevums ir krustvārdu mīklā ierakstīt tikai vārdus, kas iezīmēti treknrakstā. Daži krustvārdu mīklas lodziņi atzīmēti ar sarkaniem skaitļiem. Šajos lodziņos esošos burtus, sakārtojot skaitļiem atbilstošā secībā, iegūsiet uzdevuma atbildi, kuru jums būs jāiesniedz spēles noslēgumā.
 
Atbilde: Kiberdrošība
 
Papilduzdevums: Zemāk esam uzrakstījuši trīs paraugus, ko varētu izmantot kā paroli kādam digitālam kontam. Kura no šīm parolēm, jūsuprāt, ir visnedrošākā, vadoties pēc pamācībām, kas minētas esidross.lv mājaslapā?
1. Laiks stiprai melnai kafijai!
2. pazudis-gliemezis-lien-pa-pludmali
3. 3AvernA7
 
Atbilde: 3) 3AvernA7
 
 
8.UZDEVUMS – @TAVAVALODA
 
Uzdevums: Instagram kontā @tavavaloda var uzzināt daudz jauna par sabiedrībā biežāk pieļautajām valodas kļūdām. Nākamajā lapā redzēsiet nelielu stāstu, kurā pieļautas dažādas valodas kļūdas. Jūsu uzdevums ir rūpīgi izlasīt tekstu un noteikt, cik kļūdas tajā atrodamas. Kļūdu noteikšanai palīdzēs @tavavaloda padomi. Atbilde rakstāma ar vārdiem!
 
Kļūdainais teksts:
Saulei rīta agrumā iekrāsojot pasauli silti dzeltanās un orandžās krāsās un aukstajiem nakts vējiem pārtraucot šķietami nebeidzamo vēja deju pasaule modās. Bija pienākusi jauna diena piedzīvojumiem, un mazais Olivers, uzvilcis savu mīļāko un, viņaprāt viskaistāko kombinzonu, skrēja uz raberberu lauku, kur bija norunājis satikties ar draugu Kriksi. Bija sesdiena tāpēc visu dienu viņi varētu rotaļāties pie vecā dīķa, kur nu pat uziedēja kastanis. Protams neiztikt bez gardumiem, tāpēc Olivers pa ceļam iegāja mazajā stūra kafeinīcā, lai nopirktu siermaizi sev uz draugam, bet tad Olivers atcerējās, kad steigā pat nepaēda brokastis. Tad nu viņš nolēma nopirkt trīs siermaizes un vienu apēst uzreiz savādāk vēders sāktu burkšķēt. Nopircis siermaizes, divas noglabājis kabatā un vienu sācis ēst, Olivers gāja tālāk uz dīķa pusi. “Ak cik garda siermaize!”, Olivers nodomāja, kad apēda pēdējo kumosu un tālumā ieraudzīja Kriksi, kurš ēsdams saldējumu, jau māja viņam ar roku. Olivers zināja, ka diena būs patiešām intresanta.
 
Teksts bez kļūdām:
Saulei rīta agrumā iekrāsojot pasauli silti dzeltenās un oranžās krāsās un aukstajiem nakts vējiem pārtraucot šķietami nebeidzamo vēja deju, pasaule modās. Bija pienākusi jauna diena piedzīvojumiem, un mazais Olivers, uzvilcis savu mīļāko un, viņaprāt, visskaistāko kombinezonu, skrēja uz rabarberu lauku, kur bija norunājis satikties ar draugu Kriksi. Bija sestdiena, tāpēc visu dienu viņi varētu rotaļāties pie vecā dīķa, kur nupat uzziedēja kastanis. Protams, neiztikt bez gardumiem, tāpēc Olivers pa ceļam iegāja mazajā stūra kafejnīcā, lai nopirktu siermaizi sev un draugam, bet tad Olivers atcerējās, ka steigā pat nepaēda brokastis. Tad nu viņš nolēma nopirkt trīs siermaizes un vienu apēst uzreiz, citādi vēders sāktu burkšķēt. Nopircis siermaizes, divas noglabājis kabatā un vienu sācis ēst, Olivers gāja tālāk uz dīķa pusi. “Ak, cik garda siermaize!” Olivers nodomāja, kad apēda pēdējo kumosu un tālumā ieraudzīja Kriksi, kurš, ēzdams saldējumu, jau māja viņam ar roku. Olivers zināja, ka diena būs patiešām interesanta.
 
Atbilde: Divdesmit divi
 
Papilduzdevums: Kurā datumā izveidots @tavavaloda konts?
 
Atbilde: 11.07.2019.
 
 
9.UZDEVUMS – LVM.lv
 
Uzdevums: Zemāk redzēsiet 15 apgalvojumus. Jūsu uzdevums ir, iepazīstoties ar AS „Latvijas valsts meži” vietnes sadaļas “Ko var mežā” saturu, pārbaudīt šos apgalvojumus un noteikt, cik daudzi no tiem ir patiesi.
 
Apgalvojumi:
1. Ikvienam ir tiesības uzturēties un pārvietoties valsts, pašvaldības mežos jebkurā laikā, kad to vēlas, neradot bojājumus meža ekosistēmai. Nepatiess
2. Mežā ierīkojot apmetni (ceļot telti), vēlams to darīt tuvāk zvēru takām, lai izvairītos no apmaldīšanās iespējas. Nepatiess
3. Meklējot malku ugunskuram, lielos, sausos koku stumbrus saudzējam un atstājam dabai, ugunskuram izmantojam vienīgi sausus, nokaltušus zarus vai līdzpaņemtu malku. Patiess
4. Latvijas mežos avotu ūdens parasti ir pietiekami tīrs, lai to lietotu nevārītu. Patiess
5. Mežā atļauts izmest stikla traukus un piederumus tikai tie ir jāpaslēpj zem krūma, citādi tie lielu kaitējumu nerada. Nepatiess
6. Pēc mežizstrādes darbu pabeigšanas cirsmā paliek ciršanas atliekas, kas var lieti noderēt kā malka. To var droši ņemt un nevienam nekas nav jāprasa. Nepatiess
7. Dodoties pārgājienos uz mežu, nepieciešams ņemt līdzi aptieciņu ar ikdienā lietotiem medikamentiem, pretsāpju un temperatūras samazinošiem medikamentiem, dezinficējošiem līdzekļiem, pārsienamajiem materiāliem un citiem noderīgiem līdzekļiem. Patiess
8. Meža zemenes (Fragaria vesca) ir daudzgadīgs, sīks rožu dzimtas lakstaugs. Saknenis brūns, blīvi klāts ar veco lapu paliekām. Tās aug tikai vecos, cilvēka neietekmētos mežos. Patiess
9. Gudram dabas mīļotājam par orientieri kalpo ne vien kompass, bet arī saule, koki, nokrišņi un dzīvnieku pēdas. Patiess
10. Valsts mežu teritorijas var atpazīt pēc AS “Latvijas valsts meži” izvietotajām
dzeltenajām zīmēm īpašuma malās, bet teritorijas robeža atzīmēta ar dzeltenām zīmēm. Arī ar mobilās lietotnes “LVM meža kartes” palīdzību iespējams ērti un ātri noskaidrot savu atrašanās vietu un redzēt valsts mežu robežas. Patiess
11. Mežā, lasot spainī, cilvēks palīdz tām izplatīties, jo pastaigu laikā no spaiņa
izkaisās sēņu sporas. Nepatiess
12. Ar trakumsērgu slimus dzīvniekus var diezgan viegli atšķirt no veseliem pēc
būtiskas pazīmes – tie bēg no cilvēkiem. Šādus dzīvniekus vajag pasaukt, un
paglaudīt lai tie nomierinātos. Nepatiess
13. Nonākot tuvā kontaktā ar lielu dzīvnieku ir svarīgi tiem neskatīties acīs un saglabāt mieru, nekādā gadījumā nedrīkst tiem uzgriezt muguru. Patiess
14. Latvijā ir sastopamas trīs čūsku sugas – odze, zalktis un gludenā čūska. No šīm čūskām indīga ir vienīgi odze, kuru visbiežāk var atpazīt pēc tumšās zigzagveida līnijas pār muguru, taču dabā atrodamas arī pilnīgi melnas odzes, kurām šādas līnijas nav. Patiess
15. Ja mežā atklāts ugunsgrēks, pat ja tas vien nesen sācies un nav skāris lielu platību, nekādā gadījumā nav atļauts to nodzēst pašiem, bet ir jāsazinās ar meža īpašnieku. Nepatiess
 
Atbilde: Septiņi
 
Papilduzdevums: Zemāk ir jautājumi, par to, ko vēl LVM darījuši sabiedrības labā. Uz šiem jautājumiem atbildes viegli varēsiet atrast lvm.lv mājaslapā!
Cik daudz koku LVM iestādījuši 2019. gadā?
Cik tonnu skābekļa gadā saražo LVM?
Cik cilvēkiem LVM devuši darbavietu?
 
Atbilde: 26 700 000, 18 miljoni, 6200
 
 
10.UZDEVUMS – KURZEMESDEMOCENTRS.lv
 
Uzdevums: Sekojot zemāk redzamajam kodam un to pareizi atšifrējot, iegūsiet atslēgas vārdu, kas būs visu uzdevumu gala atbilde. Sacensībās apmeklēto mājaslapu secība izveidota apzināti, jo burti atslēgas vārdā ir izvietoti tādā secībā, kā QR kodu kontrolpunkti. Atslēgvārdā ir 10 burti. Katra burta šifrs sastāv no 3 skaitļiem, piemēram, “0-1-2”. Pirmais skaitlis norāda uzdevuma numuru, otrais skaitlis norāda vārdu pēc kārtas galvenā uzdevuma atbildē, trešais skaitlis norāda burtu šajā vārdā. Atšifrējiet atslēgvārdu!
PIEMĒRS: Pirmais šifrs ir “0-1-2”. Pirmā mājaslapa, ko apmeklējāt, bija Zinātnes un tehnoloģiju muzeja “Kurzemes Democentrs” mājaslapa, taču tajā nesaņēmāt uzdevumu, tikai norādi, līdz ar to, pirmais skaitlis šifrā ir “0”.  Muzeja nosaukums sastāv no septiņiem vārdiem, kur pirmais vārds ir “zinātnes”, tātad uz šifra otro skaitli “1” atbilde ir “zinātnes”. Šis vārds sastāv no 8 burtiem, taču šifrā tiek prasīts burts numur “2”, kas ir “i”. Tātad sacensību atslēgvārda pirmais burts “i”.
 
Kods:
0-1-2
1-1-2
2-1-9
3-4-1
4-1-5
5-1-9
6-2-1
7-1-8
8-1-9
9-1-1
 
Atbilde: IEDVESMOTS

Sadarbības partneri