QR klātienes medību noteikumi

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. QR klātienes medības ir orientēšanās sacensības. Dalībnieki apmeklē Ventspilī izvietotus kontrolpunktus noteiktā secībā. Pildot kontrolpunktu uzdevumus, dalībnieki iegūst punktus un nākamā kontrolpunkta nosaukumu vai atrašanās vietas norādes.
  2. Sacensību norises laiks: 2020. gada 16. marts līdz 2020. gada 29. marts.
  3. Sacensību norises vieta: Ventspils pilsēta, Ventspils pilsētas tūrisma un apskates objekti, uzņēmumi, pilsētvide.
  4. Sacensību rīkotājs: Zinātnes un tehnoloģiju muzejs “Kurzemes Democentrs”.
 2. Dalībnieki
  1. Katrs dalībnieks var pieteikties dalībai sacensībās tikai vienā komandā.
  2. Komanda sastāv no diviem līdz pieciem dalībniekiem, dalībniekam jābūt vismaz 7 gadus vecam.
 3. Reģistrācija
  1. Dalība un reģistrēšanās sacensībām ir bez maksas.
  2. Dalībnieku reģistrācijas anketa pieejama sacensību rīkotāja mājaslapas sadaļā “QR MEDĪBAS” .
  3. Reģistrēšanās atvērta no 2020. gada 16. marta plkst. 9.00. Sacensībām reģistrēties un tajās startēt var jebkurā brīdī laika posmā no 2020. gada 16. marta līdz 2020. gada 29. martam.
  4. Sacensību rīkotāji izvērtēs tikai reģistrēto komandu rezultātus.
  5. Dalībnieki paši ir  atbildīgi par to, lai reģistrācijas anketā būtu norādīta pareiza kontaktinformācija, lai komanda būtu lejupielādējusi pirmo norādi, kas pievienota reģistrācijas anketai, kā arī visi komandas dalībnieki būtu iepazinušies ar sacensību noteikumiem un tiem piekrīt.
 4. Sacensību norise
  1. Sacensības sastāv no 10 uzdevumiem. Komandu starta laiks un uzdevumu izpildei dotais laiks nav noteikts. Uzdevumi ir izvietoti publiskās vietās un pieejami 24 stundas diennaktī divu nedēļu garumā.
  2. Papilduzdevumu izpilde ļauj komandai iegūt papildpunktus. Papilduzdevumu izpilde nav obligāta.
  3. Sacensību starta QR kods tiek publicēts pasākuma rīkotāja mājaslapā un sociālajos tīklos, kā arī ir lejupielādējams pēc komandas reģistrācijas anketas aizpildīšanas.
  4. Komanda beidz spēli brīdī, kad ierodas pēdējā kontrolpunktā un paziņo par komandas finišu. Kontrolpunkta darbinieks reģistrē komandas finiša laiku. Ja komanda finišā ierodas ārpus kontrolpunkta darba laika, komanda savu finišu var pieteikt elektroniski – sūtot e-pastu uz info@kurzemesdemocentrs.lv. E-pastā jābūt minētam komandas nosaukumam un secīgi uzskaitītiem visiem kontrolpunktiem, ko komanda ir apmeklējusi. Ja finišs pieteikts elektroniski, par finišēšanas laiku tiks pieņemts atsūtītās e-pasta vēstules saņemšanas laiks.
  5. Komandas, kas līdz 29. marta plkst. 23.59 nav sasniegušas finišu (kontrolpunktu norādēs ir konkrēti pateikts, kad ir sasniegts finišs), var pretendēt uz balvām. Lai nefinišējušo komandu punktus varētu pieskaitīti pie rezultāta, šīm komandām līdz 29. marta plkst. 23.59 ir jānosūta 4.4. punktā minētais elektroniskais finišēšanas pietikums.
  6. Pasākuma laikā dalībniekiem atļauts izmantot viedierīces, navigāciju u.c. palīgmateriālus pēc brīvas izvēles, taču aizliegts fotografēt, publicēt vai jebkādā citā veidā dalīties ar uzdevumu saturu, kontrolpunktu atrašanās vietu.
  7. Dalībnieks vai komanda, kas pārkāpj noteikumus, var tikt diskvalificēti.
  8. Sacensību dalībniekiem jāievēro dabas aizsardzības, ceļu satiksmes un citi likumi, un attiecīgajā teritorijā spēkā esošie noteikumi.
 5. Kontrolpunkti
  1. Visi kontrolpunkti ir atzīmēti ar vienota stila simbolu – QR kodu, kas nav maldinošs, pārprotams un ir novietots labi redzamā vietā.
  2. QR kodu nolasīšanai komandai jālejupielādē kāda QR kodu lasīšanas lietotne, kas bezmaksas pieejama jebkurā lietotņu veikalā., vai jāizmanto mobilajā telefonā iebūvētā kamera, ja tā atbalsta QR kodu skenēšanu. Lai nolasītu kodu, jāatver lietotne vai kamera, mobilā telefona kamera jāpavērš taisni pretī kodam un jāpatur vairākas sekundes līdz kods ir nolasīts (automātiski parādīsies paziņojums vai atvērsies jauns logs ar informāciju).
  3. Katrā QR kodā ir iekļauta informācija par kontrolpunktā izpildāmo uzdevumu un papilduzdevumu (ja tāds ir) un norāde uz nākamā QR koda (kontrolpunkta) atrašanās vietu.
  4. Precīza kontrolpunktu atrašanās vieta netiek definēta. QR kods tiek izvietots pie kontrolpunkta galvenās ieejas, ja tā ir ēka vai publiska teritorija (muzejs, pašvaldības iestāde, parks u.c.), taču citās teritorijās var tikt izvietots pēc pasākuma rīkotāja lēmuma.
  5. Visi kontrolpunkti veido noteiktu maršrutu pa Ventspils pilsētu, tie ir izvietoti un jāapmeklē secīgi.
 6. Rezultāti
  1. Par katru pareizi noteikto kontrolpunktu komanda saņem 5 punktus.
  2. Par katru izpildītu papilduzdevumu komanda saņem 2 punktus.
  3. Komandas iegūtais punktu skaits nosaka tās iegūto vietu sacensībās. Ja vairākas komandas ieguvušas vienādu punktu skaitu, tad vietas nosaka pēc uzdevumu pildīšanai patērētā kopējā laika. Šis laiks tiek aprēķināts starp pieteikuma anketas iesniegšanas laiku un finišēšanas laiku.
  4. Ja divām vai vairākām komandām ir vienāda punktu summa un sacensībām patērētais laiks, tiek ņemta vērā papildpunktu uzdevumu – video un foto – aktivitāte sociālajos tīklos ( 1 “patīk” = 1 punkts, 1 “dalīties” = 2 punkti) laikā līdz 2020. gada 30. marta plkst. 9.00.
  5. Ja pasākuma rīkotājs kādu kontrolpunktu ir atzinis par neatbilstošu godīgas spēles principiem vai bojātu un ir to anulējis, tad šis kontrolpunkts tiek izslēgts no sacensībām un tajā iegūtie punkti netiek ņemti vērā, apkopojot rezultātus.
  6. Rezultāti tiek paziņoti rīkotāja mājaslapā un sociālo tīklu Facebook un Instagram kontos līdz 2020. gada 30. marta plkst. 18.00. Tiek apbalvoti sacensību pirmo trīs vietu ieguvēji. Uzvarētāji balvas var saņemt klātienē Zinātnes un tehnoloģiju muzejā “Kurzemes Democentrs” (Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1, Ventspils) līdz 2020. gada 30. aprīļa plkst. 18.00. Ja neviens komandas dalībnieks attaisnojošu iemeslu dēļ nevar ierasties klātienē, komandai telefoniski jāsazinās ar sacensību rīkotāju.
 7. Informācija par pasākumu
  1. Informācija par pasākumu tiek sagatavota rakstiskā veidā un publicēta pasākuma rīkotāja mājaslapā un sociālajos tīklos.
  2. Jautājumu gadījumā ar pasākuma rīkotājiem var sazināties pa tālr. +37163630435 vai e-pastu info@kurzemesdemocentrs.lv, kā arī nosūtot rīkotājam ziņu sociālajos tīklos Facebook un Instagram.

Sadarbības partneri