Zaļā misija: klimats

Projekta mērķis: Projekta „Zaļā misija: klimats” mērķis ir, palielinot projektā iesaistīto partneru zināšanas un kapacitāti, pārņemot ārvalstu pieredzi, kā arī integrējot un izmantojot alternatīvās izglītības pieejas un metodes, izglītot, informēt un veicināt vismaz 30 463 Latvijas vidusskolēnu, 1600 dabaszinātņu pedagogu, 800 Latvijas vispārizglītojošo izglītības iestāžu, 80 Latvijas izglītības pārvalžu izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņām, lai veicinātu to iesaisti klimata pārmaiņu novēršanā un politikas pasākumu, kuri ir saistīti ar pielāgošanos klimata pārmaiņām, īstenošanā.

Projekta aktivitātes:
1) pārņemt pieredzējuša ārvalstu partnera zināšanas un pieredzi sabiedrības, īpaši jauniešu un izglītības darbinieku informēšanas un izglītošanas darbā klimata pārmaiņu jomā un iekļauties ārvalstu partnera kontaktu tīklā;
2) labākai izpratnes veicināšanai, izmantojot alternatīvās izglītības un "hands-on" pieejas, organizēt Latvijas vispārējās izglītības iestādēs tehniski radošās darbnīcas saistībā ar klimata pārmaiņu mazināšanu, virzību uz oglekļa mazietilpīgu attīstību un pielāgošanos klimata pārmaiņām;
3) izstrādāt un nodrošināt īpaša zinātnisko un tehnisko eksperimentu (tai skaitā praktisku un starpdisciplināru) izglītojošā un metodiskā materiāla izplatīšanu dabaszinātņu pedagogiem un izglītības pārvaldēm Latvijā;
4) izmantojot un papildinot zinātnes centra "Kurzemes Democentrs" iespējas, kapacitāti un resursus darbā ar projekta mērķauditorijām, nodrošināt publiski pieejamu izglītojošu un informējošu platformu un vietu, kas pastāvīgi un ilgtermiņā gan projekta ietvaros, gan pēc projekta noslēguma izglīto un informē mērķauditoriju par klimata pārmaiņu mazināšanu.

Projekta partneri:
Latvija: SIA „Aspired”
Norvēģija: International Development Norway

Programma:
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas atklāta konkursa “Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām” projekts Nr. 2/EEZLV02/14/GS/056 “Zaļā misija: Klimats”

Projekta ieviešanas periods:
2015. gada marts - 2016. gada septembris

Kopējais projekta finansējums:
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 189 403.00 EUR, kur programmas līdzfinansējums ir 166 035.00 EUR, bet pašu līdzfinansējums ir 23 368.00 EUR

Projekta “Zaļā misija: Klimats” ietvaros ir tapusi jauna zinātnisko un tehnisko eksperimentu grāmata dabaszinātņu pedagogiem, kurā apkopoti 42 eksperimenti par klimata pārmaiņām.  Grāmatu var aplūkot šeit: eksperimentu grāmata.

Kontaktpersona:
Sandra Rožkalne
Tālrunis: +371 
26831772
E-pasts: 
sandra.rozkalne@vatp.lv