Ventspils izglītības nozares pārstāvji iepazīstas ar mācību resursu Pratne.lv

28. augustā Ventspilī norisinājās ikgadējā Ventspils pilsētas pedagogu konference “Izaicinājumi un iespējas, realizējot kompetenču izglītību Ventspilī 2019. – 2021. gados”. Konferences dalībniekus ar Kurzemes Democentra jaunāko izglītības tehnoloģiju projektu Pratne.lv iepazīstināja projekta vadītāja Dita Lašinska.

Mācību resurss Pratne.lv būs Latvijā pirmā elektroniskā darba burtnīca un pedagogiem būs pieejama jau nākamajā mācību gadā!

Vēršoties pie pedagogiem, Ventspils izglītības pārvaldes un Ventspils pilsētas domes pārstāvjiem, D. Lašinska uzsver: “Tehnoloģijas ir instruments, kuru mums vajag un kuru mēs varam izmantot.” Pratne.lv būs viena no šādām tehnoloģijām, kura turklāt sniegs atbalstu pedagogiem pārejā uz jaunā mācību satura ieviešanu. Projekta ietvaros saturs platformā tiek izstrādāts 1.–3. klasei matemātikas apguvei un to izstrādā praktizējoši Latvijas vispārizglītojošo skolu skolotāji. Turklāt Ventspils var lepoties, jo galvenā satura izstrādes eksperte ir Ventspils 4. vidusskolas matemātikas skolotāja Aiva Belte.

Pratne.lv sniegs iespēju pedagogiem elastīgi izmantot izstrādātos parauguzdevumus matemātikā, kā arī pašiem pedagogiem tiks nodrošināta iespēja ērti veidot, pārveidot vai kombinēt esošus un jaunus interaktīvos mācību uzdevumus. Pratne.lv būs unikāla, jo ļaus pedagogam vienlaikus strādāt ar dažāda līmeņa skolēniem – gan ar tiem, kam ir grūtības apgūt mācību vielu, gan ar izcilniekiem. Rezultātā pedagoga rīcībā būs universāls digitālais mācību un metodiskais līdzeklis, kurā var skolēnam nododamo individualizēto “zināšanu graudu” sagatavot atbilstoši skolēna uztveres īpatnībām, mācīšanas tipam, interesēm un nosūtīt šo uzdevumu kopu lietojumam uz attiecīgā skolēna mobilo viedierīci – telefonu vai planšeti.

Projektu Nr. 8.3.1.2/19/A/016 “Pratne.lv – jaunāko skolas vecuma bērnu izglītībai” īsteno SIA “TechGym” ar projekta partneriem-pilotskolām Ventspils 4. vidusskolu, Ķekavas vidusskolu un Valmieras Pārgaujas sākumskolu.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.2. pasākuma "Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas mērķa “Nodrošināt digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrādi jaunā mācību satura ieviešanai pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 106 334.74 EUR, kur programmas līdzfinansējums ir 74 434,32, bet pašu līdzfinansējums ir 31 900,42 EUR.

Vairāk informācijas:
Elīza Cimdiņa
SIA “TechGym”
Projektu koordinatore
Tel. nr.: +371 28683830
E-pasts: 
eliza.cimdina@vatp.lv

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli un Eiropas Sociālais fonds neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.