Projekta "Energy Advice" partneru tikšanās Ventspilī

Janvāra beigās projekta "Energy Advice" partneri tikās Ventspilī, lai apspriestu pēdējās detaļas pirms projektā izstrādāto tehniski radošo darbnīcu ieviešanas Latvijā un Igaunijā.

29. un 30. janvārī partneru tikšanās "Kurzemes Democentrā" bija veltīta mārketinga aktivitāšu un, galvenokārt, tehniski radošo darbnīcu apspriešanai. Ventspils Augsto tehnoloģiju parka pārstāvji prezentēja partneriem no Tartu Vides izglītības centra projektā izstrādātās tehniski radošās darbnīcas par enerģijas taupīšanas jautājumiem. Darbnīcas tika testētas un izteikti vēl pēdējie komentāri to uzlabojumiem, un jau februārī darbnīcām varēs pieteikties 6. - 9. klašu skolēni no vispārējās izglītības iestādēm Latvijā un Igaunijā.

Tehniski radošo darbnīcu laikā skolēni ne tikai pilnveidos savas zināšanas par energoefektivitāti un enerģijas taupīšanu, bet arī tiks informēti par izglītojošo pārrobežu konkursu "Energy Advice", kuram varēs pieteikties šī gada nogalē un kura fināls notiks nākamā gada janvārī Zinātnes centrā "AHHAA", Tartu. Projektā izstrādātajās tehniski radošajās darbnīcās iekļauta informācija, kas skolēniem noderēs, lai veiksmīgāk startētu šajā konkursā.

Projektā izstrādātas un sākot ar februāri būs pieejamas 3 tehniski radošās darbnīcas:

  • 6. klasei – tehniski radošā darbnīca “Enerģijas taupīšanas čempioni”
  • 7. – 8. klasei – tehniski radošā darbnīca “Gudrais skolas direktors”
  • 9. klasei – izlaušanās spēle “Izlauzies no enerģijas zudumiem”
 

Projekts tiek īstenots Eiropas Teritoriālā sadarbība 2014-2020 fonda Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam mērķa “Tīra un augstvērtīga dzīves vide” ietvaros un to plānots pabeigt līdz 2020. gada 29. februārim. Projekta kopējās izmaksas ir 259 720,80 EUR, kur programmas līdzfinansējums ir 220 762,67 EUR, bet pašu līdzfinansējums ir 38 958,13 EUR.

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.