Pratne.lv aprobācija: Ventspils 4. vidusskolas stāsts

Digitālā mācību un metodiskā līdzekļa Pratne.lv aprobāciju iesāka Ventspils 4. vidusskolas skolēni un skolotāji. Šiem skolotājiem un skolēniem bija vislielākā atbildība, jo viņi kļuva par pašiem pirmajiem Pratne.lv lietotājiem.

Ventspils 4. vidusskola aprobācijā piedalījās no 4. līdz 8. oktobrim, aprobācijā tika iesaistīti 3 pedagogi un 80 skolēni vecumposmā 1.-4. klase. Skolas uzdevums šajā nedēļā bija matemātikas stundās izmantot jauno digitālo mācību un metodisko līdzekli (DMML) un tajā ievietoto mācību saturu, kas izstrādāts, lai veicinātu jaunā mācību satura apguvi. Ventspils 4. vidusskolas kolektīvam aprobācija bija īpaši izaicinoša, jo viņi ne tikai mācību stundās izmantoja pavisam jaunu, nezināmu rīku, bet arī atradās neierastā vidē – visu aprobācijas nedēļu šīs klases mācījās Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā izvietotajā Nākotnes klasē.

Lai arī gan skolotājiem, gan skolēniem nācās apgūt daudz jauna ļoti īsā laikā un pirmajā brīdī bija daudz kā neskaidra, jau nedēļas vidū skolotāji un skolēni ar Pratne.lv darbojās kā lietpratēji. Skolotāji DMML izmantoja dažādos veidos – gan pildot uzdevumus visai klasei kopā, gan individuāli kā pašpārbaudes darbus.

Projekta “Pratne.lv – jaunāko skolas vecuma bērnu izglītībai” asistente Elīza Cimdiņa atzīst, ka skolotāji un skolēni bija ļoti apķērīgi un saprotoši. “Skolēni un skolotāji samērā ātri apguva iemaņas darboties ar rīku, kā arī bija profesionāli, ja atklāja kādu kļūmi – uzreiz uz to norādīja, paskaidroja, kā tā radās, kā arī turpināja darboties, pieņemot, ka šāda kļūme ir radusies, bet tūlītēji to novērst nevar, tādēļ tā mazliet jāpiecieš. Šī nedēļa bija ļoti veiksmīga un vērtīga – pirmā Pratne.lv satikšanās ar skolēniem aizritēja pozitīvā gaisotnē, kā arī izdevās izķert virkni nepilnību, ko novērst, pirms Pratne.lv nododam plašākam lietotāju lokam, kas arī ir viens no aprobācijas mērķiem.”

Arī skolotāju un skolēnu novērtējums par Pratne.lv ir pozitīvs. Sākumskolas posmā digitālus rīkus mācību stundās izmanto diezgan maz, tādēļ skolēniem šīs nodarbības šķita jo īpaši interesantas. Skolēniem īpaši patika darboties ar planšetdatoriem, pildīt uzdevumus, kuros bija jāievieto figūras, jāzīmē un jārisina reizināšana, kā arī patika izmantot digitālo lineālu un rakstīt ar tastatūru.

“Bija labi, ka braucām uz Nākotnes klasi. Man patika darboties ar jaunajiem rīkiem. Īpaši patika veidot zīmējumus no figūrām. Nepatika, ka vēl daudz kas nestrādāja. Man prieks, ka mana klase piedalījās šajā pasākumā.”

- Enija, 3. klase

“Bija ļoti labi (rāda abu roku  īkšķus uz augšu). Patika, ka strādāju ar planšeti un biju internetā.”

- Gustavs, 1. klase

“Sākumā biju nedaudz satraukusies, bet pēc tam satraukums pārgāja un man iepatikās veikt uzdevumus planšetē. Vienīgais, bija grūti rakstīt ar pildspalvu.”

- Luīze Mia, 1. klase

 

Ventspils 4. vidusskolas skolotāji DMML vērtē ka labu un atbilstošu paredzētajai mērķauditorijai. Skolotāji saredz potenciālu Pratne.lv izmantot kā klātienes, tā attālināto mācību procesā, izmantot to individuālu, patstāvīgu darbu veikšanai, piedāvāt skolēniem to kā alternatīvu mācību līdzekli vingrinājumiem, kā arī uzdevumu diferenciācijai mācību procesā.

 

Pratne.lv ir digitāls mācību un metodiskais līdzeklis jauna mācību satura ieviešanai pamatizglītības pakāpei 1.-3. klasei matemātikas apgūšanai. Mācību resurss Pratne.lv sniegs iespēju Latvijas skolotājiem elastīgi izmantot izstrādātos parauguzdevumus, kā arī pašiem skolotājiem tiks nodrošināta iespēja ērti veidot, pārveidot vai kombinēt esošos un jaunos interaktīvos mācību uzdevumus. Rezultātā skolotāja rīcībā būs universāls digitālais mācību un metodiskais līdzeklis, kurā var skolēnam nododamo individualizēto “zināšanu graudu” sagatavot atbilstoši skolēna uztveres īpatnībām, mācīšanas tipam, interesēm un nosūtīt šo uzdevumu kopu lietojumam uz attiecīgā skolēna attiecīgo mobilo viedierīci – telefonu vai planšeti.

Projektu Nr. 8.3.1.2/19/A/016 “Pratne.lv – jaunāko skolas vecuma bērnu izglītībai” īsteno SIA “TechGym” ar projekta partneriem-pilotskolām Ventspils 4. vidusskolu, Ķekavas vidusskolu un Valmieras Pārgaujas sākumskolu.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.2. pasākuma "Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas mērķa “Nodrošināt digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrādi jaunā mācību satura ieviešanai pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 106 334.74 EUR, kur programmas līdzfinansējums ir 74 434,32, bet pašu līdzfinansējums ir 31 900,42 EUR.

Vairāk informācijas:
Elīza Cimdiņa
SIA “TechGym”
Projekta asistente
Tel. nr.: +371 28683830
E-pasts: 
eliza.cimdina@vatp.lv

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli un Eiropas Sociālais fonds neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.