Pratne.lv aprobācija: Ķekavas vidusskolas stāsts

Otrie drosmīgie Pratne.lv aprobētāji bija Ķekavas vidusskolas skolēni un skolotāji. Šajā skolā Pratne.lv satikās ar lielāko jauno lietotāju skaitu – 108 skolēniem un 4 skolotājiem.

Ķekavas vidusskolā aprobācija norisinājās no 11. līdz 13. oktobrim un tajā piedalījās 1.-4. klašu skolēni un matemātikas skolotāji. Šīs skolas skolotāji ne tikai demonstrēja to, kā ar Pratne.lv nostiprināt un pārbaudīt skolēnu esošās zināšanas, bet arī apgūt jaunu mācību vielu, apvienojot mācīšanos no mācību grāmatām un Pratne.lv darba lapās.

Skolotāji uzteica mācību resursa veikalā piedāvāto gatavo uzdevumu daudzveidīgumu un diferencēšanu pēc grūtības līmeņiem, kā arī to, ka skolēniem bija iespēja izmantot dažādus rīkus uzdevumu izpildē. Šie skolotāji saskata Pratne.lv izmantošanas iespējas mācību metožu dažādošanai, mācītās tēmas nostiprināšanai un jaunās vielas apgūšanai.

“Man jau patīk. Viņiem vajag kaut ko tādu. Nevar jau tikai ar grāmatu un burtnīcu.”

- Agnese, 2. klases skolotāja

Skolotāji novēroja, ka bērniem patika vizuālie uzdevumi. Savukārt paši bērni atzina, ka viņiem īpašu sajūsmu sagādāja iespēja stundās darboties ar planšetdatoriem un to zīmuļiem. Skolēniem darbošanās padevās viegli, viņuprāt rīki bija viegli saprotami un izmantojami, uzdevumi šķita viegli un aizraujoši.

“Tas bija kaut kas jauns un interesants. Tas bija interesantāk, nekā mācīties no grāmatas un rakstīt burtnīcā. Rīkus varēja viegli atrast un izmantot.”

- Emīlija, 2. klase

“Patika rēķināt, patika tukšajos lodziņos ievietot skaitļus, viss bija viegli.”

- Jēkabs, 1. klase

“Ērti ielogoties ar savu e-klases paroli, nav jādomā kāda cita, atkal jauna parole.”

- Elizabete, 4. klase

 

Pratne.lv ir digitāls mācību un metodiskais līdzeklis jauna mācību satura ieviešanai pamatizglītības pakāpei 1.-3. klasei matemātikas apgūšanai. Mācību resurss Pratne.lv sniegs iespēju Latvijas skolotājiem elastīgi izmantot izstrādātos parauguzdevumus, kā arī pašiem skolotājiem tiks nodrošināta iespēja ērti veidot, pārveidot vai kombinēt esošos un jaunos interaktīvos mācību uzdevumus. Rezultātā skolotāja rīcībā būs universāls digitālais mācību un metodiskais līdzeklis, kurā var skolēnam nododamo individualizēto “zināšanu graudu” sagatavot atbilstoši skolēna uztveres īpatnībām, mācīšanas tipam, interesēm un nosūtīt šo uzdevumu kopu lietojumam uz attiecīgā skolēna attiecīgo mobilo viedierīci – telefonu vai planšeti.

Projektu Nr. 8.3.1.2/19/A/016 “Pratne.lv – jaunāko skolas vecuma bērnu izglītībai” īsteno SIA “TechGym” ar projekta partneriem-pilotskolām Ventspils 4. vidusskolu, Ķekavas vidusskolu un Valmieras Pārgaujas sākumskolu.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.2. pasākuma "Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas mērķa “Nodrošināt digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrādi jaunā mācību satura ieviešanai pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 106 334.74 EUR, kur programmas līdzfinansējums ir 74 434,32, bet pašu līdzfinansējums ir 31 900,42 EUR.

Vairāk informācijas:
Elīza Cimdiņa
SIA “TechGym”
Projekta asistente
Tel. nr.: +371 28683830
E-pasts:
 eliza.cimdina@vatp.lv

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli un Eiropas Sociālais fonds neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.