Kurzemes Democentra dalība Vasaras Ekoskolu forumā Ventspilī

No 13. līdz 18. augustam Vides izglītības fonds ar Ventspils pilsētas domes atbalstu rīkoja astoto Ekoskolu vasaras forumu, kurā tika pārstāvēts arī zinātnes un tehnoloģiju muzejs Kurzemes Democentrs.

Ekoskolu Vasaras forums ir viens no plašākajiem vides izglītības pasākumiem Latvijā, kurā tiekas aktīvākie Ekoskolu pārstāvji, lai paplašinātu zināšanas par aktualitātēm vides jautājumos, iegūtu ikdienā noderīgas prasmes un piedalītos vērtīgā pieredzes apmaiņā ar domubiedriem. Šī gada pasākuma centrālās tēmas bija dabas daudzveidība, klimats, āra izglītība, jūra un piekrastes piesārņojums, kā arī jauniešu aktīvisms un līdzdalība.

Ekoskolu foruma norise tika iedalīta 2 daļās: no 13. līdz 15. augustam Ventspilī pulcējās Ekoskolu pedagogi, savukārt no 15. līdz 18. augustam – aktīvākie Ekoskolu jaunieši. Pasākuma ietvaros Kurzemes Democentrs dalījās savā vērtīgajā pieredzē skolēnu un jauniešu izglītošanā par klimata pārmaiņām un STEM nozarēm, moderno tehnoloģiju integrēšanu izglītības procesā, kā arī par projekta “Energy Advice” aktualitātēm. Galvenā uzmanība tika veltīta projekta aktivitātēm, kurās iespēja būs piedalīties arī Ekoskolu programmas pārstāvētajām skolām, t.i., tehniski radošās darbnīcās un starptautiskā, izglītojošā konkursā Energy Advice par energoefektivitātes jautājumiem. Pēc lekcijas,  lai demonstrētu, kā izglītības procesā iespējams iekļaut modernās tehnoloģijas, tika organizētas grupu ekskursijas uz Kurzemes Democentru.

Ar šā gada 1. martu tiek uzsākts starptautisks projekts “Energy Advice”, un tā ieviešanas laiks ir 24 mēneši. Projekta partneri – Nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” un Tartu Vides izglītības centrs (Igaunija). Projekta galvenais mērķis ir palielināt  Latvijas un Igaunijas 6.-9. klašu skolēnu informētību energoresursu jautājumos, organizējot izglītojošu starptautisko konkursu Energy Advice.

Projekts tiek īstenots Eiropas Teritoriālā sadarbība 2014-2020 fonda Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam mērķa “Tīra un augstvērtīga dzīves vide” ietvaros un to plānots pabeigt līdz 2020. gada 29. februārim. Projekta kopējās izmaksas ir 259 720,80 EUR, kur programmas līdzfinansējums ir 220 762,67 EUR, bet pašu līdzfinansējums ir 38 958,13 EUR.