Elektrum vizīte Ventspilī

Gatavojoties izglītojošajam konkursam "Energy Advice", kas sāksies jau septembrī, tikāmies ar sadarbības partneriem no Elektrum Energoefektivitātes centra.

2. jūlijā Elektrum komanda apmeklēja Kurzemes Democentru, lai iepazītos ar līdz šim paveikto projekta "Pārrobežu sadarbība energoresursu taupīšanas veicināšanai" ("Energy Advice") ieviešanā. Viņiem tika prezentētas projekta ietvaros radītās tehniski radošās darbnīcas par energoefektivitāti un enerģijas taupīšanas jautājumiem: "Enerģijas taupīšanas čempioni" (6. klasēm), "Gudrais skolas direktors" (7.-8. klasei) un "Izlauzies no enerģijas zudumiem" (9. klasei).  Pārstāvji atzina, ka radošās darbnīcas ir patiešām interesantas un izglītojošas, spēj piesaistīt jauniešu uzmanību un radīt viņos izpratni par to, kāpēc jātaupa enerģija, kā arī atbilst skolēnu prasmēm attiecīgajos vecumposmos. Elektrum komanda arī pieņēma izaicinājumu izmēģināt vienu no darbnīcām - izlaušanās spēli "Izlauzies no enerģijas zudumiem" - un veiksmīgi izlauzās!

Jau nākamnedēļ 10. jūlijā Kurzemes Democentra komanda dosies ciemos uz Elektrum Energoefektivitātes centru Jūrmalā. Šajā tikšanās reizē pievienosies arī mūsu projekta partneri no Tartu Dabas mājas (Igaunija), un visi kopā plānosim izglītojošo konkursu "Energy Advice", kurš sāksies jau septembrī. Konkursā tiks pārbaudītas ne tikai skolēnu zināšanas par enerģijas taupīšanu un energoefektivitāti, bet arī novērtēts viņu radošums un atraktivitāte.

"Energy Advice" ir izglītojošs pārrobežu konkurss par energoefektivitāti, kurā varēs piedalīties 6.-9. klašu skolēni no Latvijas un Igaunijas. Konkurss noritēs vairākās kārtās un ilgs no septembra līdz janvārim. Janvārī uz konkursa finālu Zinātnes centrā AHHAA (Tartu, Igaunja) dosies 5 labākās komandas no katras partnervalsts - Latvijas un Igaunijas. Konkursa uzvaretāji iegūs vērtīgu dāvanu savai skolai. Konkursa balvu fonds ir EUR 3000,00. 

 

  

  

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Teritoriālā sadarbība 2014-2020 fonda Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam mērķa “Tīra un augstvērtīga dzīves vide” ietvaros un to plānots pabeigt līdz 2020. gada 29. februārim. Projekta kopējās izmaksas ir 259 720,80 EUR, kur programmas līdzfinansējums ir 220 762,67 EUR, bet pašu līdzfinansējums ir 38 958,13 EUR.

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.