ENERGY ADVICE

Projekta “Pārrobežu sadarbība energoresursu taupīšanas veicināšanai” (“Energy Saving Advice Across Borders” – Energy Advice) mērķis ir veidot pārrobežu kampaņas, lai palielinātu informētību par ieguvumiem no resursu taupīšanas un tādējādi veicinātu cilvēku padziļinātu izpratni par resursu taupīšanu un efektīvu izmantošanu.  Mērķa sasniegšanai tiks rīkotas tehniski radošās darbnīcas Latvijas un Igaunijas pamatskolu skolēniem (6. – 9. klase) un izglītojošs pārrobežu konkurss par resursu taupīšanu. Visi projekta ietvaros izveidotie informatīvie materiāli, darbnīcas un izstādes tiks izmantotas arī pēc projekta noslēgšanās. 

Projekta specifiskie mērķi:
1) Padarīt aktīvākus un motivēt Latvijas un Igaunijas skolēnus (6. – 9. klase) un saņemt vismaz 50 pieteikumus (no abām valstīm kopā) Energy Advice izglītojošajam konkursam.
2) Palielināt cilvēku informētību par resursu efektīvu izmantošanu (pašreiz šīs tēmas pārzina 43% cilvēku, projekta mērķis – sasniegt 53%).

Projekta aktivitātes:
1) Projekta vadība;
2) Kopīga pārrobežu mārketinga kampaņa, lai informētu cilvēkus par sadarbības projektu un tā mērķiem un piesaistītu dalībniekus Energy Advice konkursam;
3) Izglītojoša konkursa pamatskolēniem (6. – 9. klase) Energy Advice rīkošana un dalībnieku atlase; tehniski radošo darbnīcu organizēšana, lai skolēnus izglītotu par resursu taupīšanu un popularizētu izglītojošo kampaņu; 2 mobilu, interaktīvu ekspozīciju izstrāde un pārrobežu informatīvās un izglītojošās kampaņas talismana izveide.

Galvenie rezultāti:
1) Vismaz 50 pieteikumi no Igaunijas un Latvijas skolēnu komandām dalībai Energy Advice konkursā (komandā 2-3 skolēni);
2) Vismaz 3500 Latvijas un Igaunijas skolēnu dalība tehniski radošajās darbnīcās par resursu taupīšanu;
3) 2 interaktīvas un mobilas ekspozīcijas, kas veicina skolēnu informētību par resursu taupīšanu;
4) 2 Energy Advice talismani informatīvās un izglītojošās kampaņas vietējiem un pārrobežu pasākumiem;
5) 3 motivējošas balvas skolām, kurās mācās konkursa finālisti.

Projekta kopējais budžets:
259 720,80 EUR

Projekta ieviešanas periods:
24 mēneši

Projekta partneri:
Latvija: Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Igaunija: Tartu Vides izglītības centrs