Izbraukuma nodarbības

Viens no mūsu darbības pamatmērķiem ir veicināt jauniešu interesi par informācijas tehnoloģiju pasauli un karjeras izvēli kādā no inženierzinātņu virzieniem.

Lai aicinātu jauniešus jau laicīgi domāt par nākotnes profesijas izvēli, skolās praktisku nodarbību laikā skolēniem tiek stāstīts par 21. gadsimta tehnoloģiju attīstības tendencēm un kādas prasmes nepieciešams attīstīt, kas būs aktuālas nākotnes darba tirgū izvēloties darboties Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē.

“Karjeras iespējas dabaszinātņu un inženierzinātņu jomās”:

  • Nozares uzņēmēju iedvesmojoša prezentācija par savu ikdienu un pārstāvētā uzņēmuma ražoto produktu paraugu prezentēšana.
  • Tehniski radošās darbnīcas klašu grupām, kur jaunieši ar praktisku līdzdarbošanos, izmantojot “hands-on” jeb ķimerēšanās metodes un veicot eksperimentus, nostiprina skolā iegūtās teorētiskās zināšanas.
  • Praktiski un aizraujoši darbojoties ar zinātnes centra interaktīvajiem eksponātiem, skolēni pārbauda jau esošās kompetences un prasmes, kā arī iegūs jaunas, atbilstoši tehnisko jomu profesiju pārstāvjiem.

Karjeras izglītības pasākumi tiek rīkoti sadarbībā ar visām Latvijas pilsētu un novadu izglītības pārvaldēm ESF projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr.8.3.5.0/16/I/001) un “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2/16/I/001) ietvaros.

 

Sazinies ar mums!
Sandra Rožkalne
Tālrunis: +371
26831772
E-pasts: 
sandra.rozkalne (at) vatp.lv