Pārrobežu sadarbība resursu taupīšanas veicināšanai ("Energy saving Advice Across Borders" - Energy Advice)

Kurzemes Democentrs iesaistās pārrobežu sadarbībā ar Igauniju resursu taupīšanas veicināšanai. Nākamo 2 gadu laikā projekta "Energy Saving Advice Across Borders" (Energy Advice) ietvaros tiks rīkotas dažādas aktivitātres un kampaņas pamatskolu skolēniem (6.-9. klase).

Projekta “Pārrobežu sadarbība resursu taupīšanas veicināšanai” (“Energy Saving Advice Across Borders” – Energy Advice) mērķis ir veidot pārrobežu kampaņas, lai palielinātu informētību par ieguvumiem no resursu taupīšanas un tādējādi veicinātu cilvēku padziļinātu izpratni par resursu taupīšanu un efektīvu izmantošanu.  Mērķa sasniegšanai tiks rīkotas tehniski radošās darbnīcas Latvijas un Igaunijas pamatskolu skolēniem (6. – 9. klase) un izglītojošs pārrobežu konkurss par resursu taupīšanu. Visi projekta ietvaros izveidotie informatīvie materiāli, darbnīcas un izstādes ir ļoti vērtīgs rezultāts, kas tiks izmantots arī pēc projekta noslēgšanās. Pasākumus un aktivitātes iespējams atkārtot ar nākamo gadu pamatskolēniem. Plašāka un padziļināta izpratne par resursu taupīšanu ir projekta galvenais mērķis un rezultāts.

Projekta specifiskie mērķi:

1) Padarīt aktīvākus un motivēt Latvijas un Igaunijas skolēnus (6. – 9. klase) un saņemt vismaz 50 pieteikumus (no abām valstīm kopā) Energy Advice izglītojošajam konkursam.

2) Palielināt cilvēku informētību par resursu efektīvu izmantošanu (pašreiz šīs tēmas pārzina 43% cilvēku, projekta mērķis – sasniegt 53%).

Projekta aktivitātes:

1) Projekta vadība;

2) Kopīga pārrobežu mārketinga kampaņa, lai informētu cilvēkus par sadarbības projektu un tā mērķiem un piesaistītu dalībniekus Energy Advice konkursam;

3) Izglītojoša konkursa pamatskolēniem (6. – 9. klase) Energy Advice rīkošana un dalībnieku atlase; tehniski radošo darbnīcu organizēšana, lai skolēnus izglītotu par resursu taupīšanu un popularizētu izglītojošo kampaņu; 2 mobilu, interaktīvu ekspozīciju izstrāde un pārrobežu informatīvās un izglītojošās kampaņas talismana izveide.

Galvenie rezultāti:

1) Vismaz 50 pieteikumi no Igaunijas un Latvijas skolēnu komandām dalībai Energy Advice konkursā (komandā 2-3 skolēni);

2) Vismaz 3500 Latvijas un Igaunijas skolēnu dalība tehniski radošajās darbnīcās par resursu taupīšanu;

3) 2 interaktīvas un mobilas ekspozīcijas, kas veicina skolēnu informētību par resursu taupīšanu;

4) 2 Energy Advice talismani informatīvās un izglītojošās kampaņas vietējiem un pārrobežu pasākumiem;

5) 3 motivējošas balvas skolām, kurās mācās konkursa finālisti.

Projekta kopējais budžets ir 265 720,80 EUR.

Ieviešanas laiks – 24 mēneši.

Projekta partneris no Latvijas – Ventspils Augsto tehnoloģiju parks.

Projekta partneris no Igaunijas – Tartu Vides izglītības centrs.