Par klimata pārmaiņām zina jau gandrīz 2300 Latvijas vidusskolēnu

No pagājušā gada novembra Latvijas skolās vidusskolēniem notiek nebijusi, bet ļoti atraktīva aktivitāte - tehniski radošās darbnīcas par klimata pārmaiņām. Izmantojot alternatīvas izglītības metodes un praktiski darbojoties, jaunieši pavisam trīs dažādās darbnīcās veic eksperimentus, mērījumus, novērojumus, spēlē zinātniskas spēles un padziļināti apgūst klimata pārmaiņu problēmjautājumus.

Tehniski radošās darbnīcas tiek organizētas visos piecos Latvijas reģionos, un līdz šī gada februāra beigām tajās piedalījušies jau 2237 vidusskolēni 43 dažādās izglītības iestādēs. Pasākuma organizatori SIA “Aspired” plāno turpināt aktivitāti līdz maijam, darbnīcās iesaistot vismaz 4000 Latvijas vidusskolēnu.

Pasākumu atzinīgi novērtē gan skolēni, gan pedagogi. Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 12. C klases skolēni Linda Puriņa un Egils Lūsiņš pauž: “Man prieks, ka mūsu klasei bija dota iespēja piedalīties šajā projektā. Dienas laikā tikām iepazīstināti ar mūsdienu problēmu – klimata pārmaiņām. Vieslektori skaidri, atraktīvi un enerģiski ieinteresēja un iesaistīja praktiskajās nodarbībās. Pats interesantākais bija spēlēt stratēģiju spēli. Tā spilgti parādīja, kā klimata pārmaiņu sekas ietekmē dažādas Eiropas pašvaldības, un uzsvēra nepieciešamību laicīgi prognozēt dabas kataklizmas, lai varētu veikt nepieciešamos pasākumus dažādu bojājumu mazināšanai. Spēlējot šo spēli un pārstāvot kādu Eiropas pašvaldību, kuru spēles laikā piemeklē klimata pārmaiņu negatīvās sekas, varējām reāli saprast patieso klimata pārmaiņu problēmas nozīmi un ietekmi.”

Radošās darbnīcas vērtēja arī ģeogrāfijas skolotāja Anda Asafreja: “Skolēniem bija iespēja ar netradicionālām mācību metodēm un paņēmieniem izzināt klimata pārmaiņas, prognozēt to sekas tuvākā un tālākā nākotnē. Bērni analizēja un rada risinājumus, eksperimentējot, iedziļinoties problēmās un “iejūtoties” konkrētā vidē.”

Par visām trīs tehniski radošajām darbnīcām klimata pārmaiņu jomā uzzini te: Klimats toreiz un tagad, Zaļā pilsēta, Gudrais mērs

Papildus šī projekta ietvaros dabaszinātņu pedagogiem tiks izstrādāts un izplatīts zinātnisko un tehnisko eksperimentu metodisks materiāls, kas palīdzēs darbā ar skolēniem mācību stundās, kā arī Ventspils Augsto tehnoloģiju parka Zinātnes centrā “Kurzemes Democentrs” tiks izgatavota interaktīva ekspozīcija par klimata pārmaiņām. “Kurzemes Democentrs” apmeklētājus klašu ekskursiju ietvaros gaidīs no šī gada 1.maija.

Projekts “Zaļā misija: klimats” tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas atklāta konkursa ietvaros un to plānots pabeigt līdz 2016. gada maijam. Projekta kopējās izmaksas ir 189 403.00 EUR, kur programmas līdzfinansējums ir 166 035.00 EUR, bet pašu līdzfinansējums ir 23 368.00 EUR.

Projekta mērķis ir, palielinot projektā iesaistīto partneru zināšanas un kapacitāti, pārņemot ārvalstu pieredzi un integrējot un izmantojot alternatīvās izglītības pieejas un metodes, izglītot, informēt un veicināt Latvijas vidusskolēnu, dabaszinātņu pedagogu, Latvijas vispārizglītojošo izglītības iestāžu, Latvijas izglītības pārvalžu izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņām, lai veicinātu to iesaisti klimata pārmaiņu novēršanā un politikas pasākumu, kuri ir saistīti ar pielāgošanos klimata pārmaiņām, īstenošanā.

 

Vairāk informācijas:
Ginta Grīnberga
SIA “Aspired” projektu vadītāja
E-pasts: ginta.grinberga@aspired.lv
Tālrunis: 26078821