Norvēģijas sadarbības partneru vizīte Ventspilī

No 6. jūlija divu dienu garumā notika nodibinājuma „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”, SIA „Aspired” un bezpeļnas organizācijas „IDN” (Norvēģija) pārstāvju tikšanās Ventspilī. Eksperti apsprieda projekta „Zaļā misija: klimats” rezultātus un projekta virzību. Turpinot pieredzes apmaiņu un sadarbību projekta ietvaros, tika organizēta atbildes vizīte Latvijā. No Norvēģijas piedalījās partnera koordinators Rune Stolan un Tempero Energitjenester enerģētikas eksperts un izbijis skolotājs Perry Dahl.

Vizītes mērķis projektā „Zaļā misija: klimats” ir pārrunāt projekta norisi un aktualitātes, kā arī demonstrēt daļu no astoņpadsmit interaktīvajiem stendiem testa režīmā un prezentēt projekta realizēto aktivitāšu rezultātus. Vizītes laikā projekta partneri apsprieda ilgtermiņa nākotnes sadarbības iespējas pilsētas mērogā, kā arī tika paplašināts profesionāls sadarbības tīkls starp Latvijas un Norvēģijas institūcijām.

Projekta „Zaļā misija: klimats” partnerībā sasniedzamie rezultāti: tehniski radošās darbnīcas skolēniem, zinātniski tehnisko eksperimentu metodisko materiāls dabaszinātņu skolotājiem un Zinātnes centra „Kurzemes Democentrs” krājuma papildināšana, kas ar š.g. rudeni būs aplūkojama ikvienam Ventspils pilsētas iedzīvotājam un viesim.

No 2015. gada marta Latvijā tiek realizēts projekti “Zaļā misija:klimats”. Projekts tiek realizēts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas atklāta konkursa ietvaros, un tas plānots pabeigt līdz 2016. gada 30. septembim.

 

Informāciju sagatavoja:
Egita Želve
SIA “Aspired” projektu speciāliste
E-pasts: egita.zelve@aspired.lv
Tālrunis: 26629899
www.aspired.lv