Latvijas dabaszinātņu pedagogi iepazīstināti ar zinātnisko eksperimentu grāmatu

15. jūnijā Ķekavā noslēdzās sešu informatīvu semināru cikls Latvijas dabaszinātņu pedagogiem par jaunu zinātnisko eksperimentu grāmatu, kas jau nākamā mācību gada sākumā būs pieejama vairāk nekā 800 Latvijas skolās. Semināros kopā piedalījās 154 skolotāji no visas Latvijas.

Pedagogi apskatīja un diskutēja par klimata pārmaiņu problēmjautājumiem un to, kā, izmantojot netradicionālas mācību metodes, par tiem stāstīt bērniem un jauniešiem. SIA “Aspired” speciālisti katrā seminārā demonstrēja sešus zinātniskos eksperimentus, kas tiks iekļauti jaunajā zinātnisko eksperimentu grāmatā. Tā būs labs palīgs darbam klasē, bērniem stāstot un mācot par tādām tēmām kā klimata pārmaiņas, vai un kā tās notiek, kādi ir to iemesli un sekas, kā varam problēmas risināt un kā tām pielāgoties.

Zinātniski metodiskajā materiālā tiks aptverti 42 dažādi praktiski veicami eksperimenti, cieti rieksti un diskusiju tipa uzdevumi, kurus dabaszinātņu pedagogi varēs izmantot mācību stundās, kopā ar skolēniem veicot dažādus praktiskus uzdevumus un tā padarot mācību stundas atraktīvākas, interesantākas un saistošākas skolēniem. Eksperimentu veikšana dabaszinātņu stundās veicinās Latvijas skolēnu izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņām un to mazināšanu. Materiāls būs pieejams jebkuram interesentam arī tiešsaistē (www.vatp.lv & www.aspired.lv).

Santa Svile, Jēkabpils 3.vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja: “Seminārā iegūtā informācija ir izmantojama dabaszinātņu stundās, īpaši sākumskolas posmā. Tika pasniegtas idejas, kā ar ikdienišķiem materiāliem var modelēt dažādas lietas, piemēram, izveidot barometru. Pēc redzētā radās dažādas idejas, kā redzēto pielietot savā ikdienas darbā – par auto modeļiem, mainot riteņus, lielumu un citus parametrus”.

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas dabaszinību skolotāji: „Seminārs par klimata pārmaiņām skolotājiem bija saistošs un lietderīgs. Tā kā seminārā piedalījās praktizējoši dabaszinību skolotāji, tad tika sniegta ļoti noderīga informācija, kuru var izmantot ikdienas mācību procesā. Šī semināra ietvaros skolotāji uzzināja, kā pielietot ikdienā pieejamos materiālus vai radīt interesantus un aizraujošus demonstrējumus skolēniem. Iegūtās zināšanas noteikti tiks realizētas, skolēnus iesaistot aktīvi mācīšanās procesā. Seminārā prezentētais metodiskais materiāls ir saistošs un skolotājiem praktiski izmantojams dažādos ārpusstundu pasākumos, kā arī mācību procesā. Pateicamies projekta realizētājiem par eksperimentu apkopojumu un ieguldīto darbu!”  

Aija Pētersone, Virbu pamatskolas un Dundagas vidusskolas pedagoģe: „Pēc semināra radās pārliecība, ka metodiskais materiāls ir izmantojams ikdienas darbam. Dundagas vidusskolā vadu 5.-6. klašu dabaszinību eksperimentālo pulciņu, un šo materiālu noteikti izmatošu kā neatsveramu palīgu darbam skolā. Paldies izstrādātājiem par eksperimentu grāmatu.”

No 2015.gada marta Latvijā tiek realizēts projekts “Zaļā misija: klimats”, kura mērķis ir veicināt Latvijas jauniešu un izglītības darbinieku izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņām, izmantojot alternatīvās izglītības pieejas un metodes, praktisku darbošanos un praktisku darbu izstrādi. Projektu īsteno nodibinājums „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” (VATP) sadarbībā ar SIA „Aspired”. 

Projekts tiek realizēts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas atklāta konkursa ietvaros, un to plānots pabeigt līdz 2016.gada oktobrim. Projekta kopējās izmaksas ir 189 403,00 EUR, kur programmas līdzfinansējums ir 166 035,00 EUR, bet pašu līdzfinansējums ir 23 368,00,00 EUR.

 

Papildu informācija:
Ginta Grīnberga
SIA “Aspired” projektu vadītāja
E-pasts: ginta.grinberga@aspired.lv
Tālrunis: 26078821
www.aspired.lv