Kurzemes Democentrs piedalās starptautiskā konferencē

Kurzemes Democentrs 30. oktobrī ar savu ekspozīciju piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) rīkotajā starptautiskajā konferencē "Baltijas ceļš uz oglekļa mazietilpīgu un klimatnoturīgu attīstību", kas pulcēja vairāk nekā 200 interesentu, kļūstot par līdz šim Baltijā lielāko klimatam veltīto konferenci.

Konferencē daudzkārt tika uzsvērts, ka klimata pārmaiņu apsvērumu iekļaušana lēmumu pieņemšanā ir šī brīža prioritāte, un tā skar visas tautsaimniecības nozares, visas sabiedrības grupas. VARAM atgādināja, ka Latvijai tuvākajos gados jāpanāk būtisks siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazinājums un tam būs nepieciešami visu nozaru - sevišķi enerģētikas, transporta un lauksaimniecības - ieguldījumi.

VARAM parlamentārais sekretārs Jānis Eglītis uzsvēra, ka "Latvijas sabiedrībā nepamatoti valda uzskats, ka Latvija jau ir "zaļa valsts" un tāpēc mums nekas nav jādara. Tas tā nav! Latvijā ir ļoti daudz darāmā, un klimata pārmaiņu mazināšanai ir jākļūst par katra iedzīvotāja atbildību." Vidēji uz vienu Latvijas iedzīvotāju ik gadu tiek radītas ap 6 tonnām emisiju. Turklāt, tās ir tikai Latvijā radītās emisijas - ja pieskaita importēto produktu ražošanā un atvešanā uz Latviju radītās emisijas, tad emisiju uz vienu iedzīvotāju kopapjoms ir krietni lielāks.

Konferences ietvaros tika sniegti daudzi piemēri tam, kā iespējams ieviest pārmaiņas enerģētikā, lauksaimniecībā un transportā, kā arī demonstrēta šo pārmaiņu pozitīvā ietekme. Piemēram, Starptautiskās Enerģētikas aģentūras Enerģētikas tehnoloģiju politikas nodaļas vadītājs Juho Lipponens (Juho Lipponen) informēja, ka pasaulē strauji turpina palielināties enerģijas ražošana no saules un vēja elektrostacijām un atjaunojamā enerģija ir joma ar visātrāk augošo darba vietu skaitu. Ļoti iedvesmojošas bija arī sesijas, kas bija veltītas trīs galvenajiem potenciālajiem rīcības īstenotājiem un ieguvējiem - uzņēmumiem, pašvaldībām un mājsaimniecībām. Izrādās, daudzviet pasaulē un pat Latvijā pārmaiņas jau notikušas!

Raksts publicēts VARAM mājaslapā. Pilns raksts pieejams šeit: http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=25256 .

Foto: Kristaps Anškens