Informēs Latvijas dabaszinātņu pedagogus par jaunu zinātnisko eksperimentu grāmatu skolēniem

No š.g. 7. jūnija līdz 15. jūnijam SIA Aspired Latvijas pedagogiem rīkos sešus seminārus Latvijas pilsētās visos reģionos un Rīgā. Seminārā tiks runāts par to, ko nozīmē mācīties zinātni, tiks apskatīta klimata pārmaiņu tēma un problēmjautājumi, kā arī semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar projekta “Zaļā misija: klimats” ieviešamajām aktivitātēm un eksperimentu metodisko materiālu. Semināra noslēgumā tiks demonstrēti paraugeksperimenti, kas ir iekļauti metodiskajā materiālā. Semināru norises datumi: Rēzeknē 7. jūnijā, Jēkabpilī 8. jūnijā, Valmierā 9. jūnijā, Talsos 13. jūnijā, Rīgā 14. jūnijā un Ķekavā 15. jūnijā. 

Projekta ietvaros tiek izstrādāts zinātnisks tehnisko eksperimentu metodiskais materiāls. Tajā apkopoti 42 eksperimenti un uzdevumi, kurus pedagogi papildus mācību programmai varēs kopā ar skolēniem veikt mācību stundās, tās padarot atraktīvākas, interesantākas un saistošākas skolēniem. Eksperimentu veikšana palīdzēs veicināt Latvijas skolēnu izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņām un to mazināšanu. Metodisko materiālu drukātā veidā šī gada septembrī saņems vairāk nekā 800 skolas Latvijā. Citiem interesentiem tas būs pieejams tiešsaistē projekta īstenotāja un projekta partnera mājaslapā (attiecīgi: www.vatp.lv & www.aspired.lv).

Vitolds Krieviņš, Ķekavas novada Izglītības daļas vadītājs: “Priecājos, ka praktiski veicamu zinātnisko eksperimentu grāmatas, kas ir ierasta prakse citur pasaulē, būs pieejamas arī Latvijas pedagogiem. Bez šaubām, šādi materiāli ir labs palīgs skolotājiem un tie palīdz radīt bērnos un jauniešos interesi par dažādām tēmām un zinātniskajām disciplīnām. Klimata pārmaiņas ir salīdzinoši jauna un vēl neiepazīta tēma, tāpēc materiāls tieši par šo problēmjautājumu būs ļoti noderīgs.”

No 2015. gada marta Latvijā tiek realizēts projekts “Zaļā misija:klimats”, kura mērķis ir veicināt Latvijas jauniešu un izglītības darbinieku izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņām, izmantojot alternatīvās izglītības pieejas un metodes, praktisku darbošanos un praktisku darbu izstrādi. Projektu īsteno nodibinājums „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” (VATP) sadarbībā ar SIA „Aspired”. Projekts tiek realizēts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas atklāta konkursa ietvaros, un to plānots pabeigt līdz 2016. gada oktobrim. Projekta kopējās izmaksas ir 189 403.00 EUR, kur programmas līdzfinansējums ir 166 035.00 EUR, bet pašu līdzfinansējums ir 23 368.00 EUR.

 

Vairāk informācijas:
Ginta Grīnberga
SIA “Aspired” projektu vadītāja
E-pasts: ginta.grinberga@aspired.lv
Tālrunis: 26078821