Radošās darbnīcas

Visur pasaulē mainās tas, kā cilvēki, īpaši bērni un jaunieši uztver un vēlas apgūt ko jaunu. Šādas aktivitātes ar praktisku līdzdarbošanos, izmantojot „hands-on” principu, ļauj patiesi izprast skolā un citur teorētiski apgūtu materiālu vai dzirdētu informāciju.

Radošās darbnīcas ir arī lielisks instruments, lai gudri izklaidētos, veidotu komandas garu, attīstītu sacensību prieku un kopumā veicinātu interesi par tehniskajām jomām, kas mūsdienās viennozīmīgi ir perspektīvākās.

Tehniski radošās darbnīcas, kā arī tehniskās jaunrades dienas izglītības iestādēs organizē viens no VATP Biznesa inkubatora uzņēmumiem - SIA "ASPIRED".

 

Sadarbības partneri