QR digitālo medību noteikumi

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. QR digitālās medības ir orientēšanās sacensības. Dalībnieki apmeklē dažādas mājaslapas, kurās izvietoti QR kodi noteiktā secībā. Pildot QR kodos paslēptos uzdevumus, dalībnieki iegūst papildpunktus un nākamā kontrolpunkta nosaukumu vai atrašanās vietas norādes.
  2. Sacensību norises laiks: 2020. gada 17. februāris līdz 2020. gada 1. marts.
  3. Sacensību norises vieta: tiešsaiste.
  4. Sacensību rīkotājs: Zinātnes un tehnoloģiju muzejs “Kurzemes Democentrs”.
 2. Dalībnieki
  1. Komanda sastāv no diviem līdz pieciem dalībniekiem, dalībniekam jābūt vismaz 7 gadus vecam.
  2. Katrs dalībnieks var pieteikties dalībai sacensībās tikai vienā komandā.
 3. Reģistrācija
  1. Dalība un reģistrēšanās sacensībām ir bez maksas.
  2. Dalībnieku reģistrācijas anketa pieejama sacensību rīkotāja mājaslapas sadaļā “QR MEDĪBAS” (Pieteikuma anketa).
  3. Reģistrēšanās atvērta no 2020. gada 7. februāra plkst. 9.00. Sacensībām reģistrēties un tajās startēt var jebkurā brīdī laika posmā no 2020. gada 7. februāra līdz 2020. gada 1. martam.
  4. Sacensību rīkotāji izvērtēs tikai reģistrēto komandu rezultātus.
  5. Dalībnieki ir  atbildīgi par to, lai reģistrācijas anketā būtu norādīta pareiza kontaktinformācija, kā arī, lai visi komandas dalībnieki būtu iepazinušies ar sacensību noteikumiem un tiem piekrīt.
 4. Sacensību norise
  1. Sacensības sastāv no 10 uzdevumiem. Komandu starta laiks un uzdevumu izpildei dotais laiks nav noteikts. Uzdevumi ir pieejami tiešsaistē 24 stundas diennaktī divu nedēļu darumā.
  2. Papilduzdevumu izpilde ļauj komandai iegūt papildpunktus. Papilduzdevumu izpilde nav obligāta.
  3. Sacensību starta QR kods tiek publicēts pasākuma rīkotāja mājaslapā un sociālajos tīklos, kā arī nosūtīts uz komandas reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi līdz 2020. gada 17. februāra plkst. 9.00
  4. Komanda beidz spēli brīdī, kad ir iesniegusi uzdevumu atbildes sacensību rīkotāja mājaslapas sadaļā “Atbilžu iesniegšana” (Atbilžu iesniegšana). Atbilžu iesniegšanas forma pieejama no 2020. gada 17. februāra plkst. 9.00 līdz 2020. gada 1. marta plkst. 23.59.
  5. Komandas, kas līdz 1. marta plkst. 23.59 nav izpildījušas visus uzdevumus (QR kodos ir norādīts, kurš ir pēdējais uzdevums), var pretendēt uz balvām. Lai nefinišējušo komandu punktus varētu pieskaitīti pie rezultāta, šīm komandām līdz 1. marta plkst. 23.59 ir jāaizpilda 4.3. punktā minētā atbilžu iesniegšanas forma.
  6. Pasākuma laikā dalībniekiem atļauts izmantot viedierīces u.c. palīgmateriālus pēc brīvas izvēles, taču aizliegts fotografēt, publicēt vai jebkādā citā veidā dalīties ar uzdevumu saturu, atbidēm un QR kodu atrašanās vietu.
  7. Dalībnieks vai komanda, kas pārkāpj noteikumus, var tikt diskvalificēti.
  8. Sacensību dalībnieki nes atbildību par savu un savu datu drošību, atrodoties interneta vidē. Sacensību uzdevumu izpildei nav nepieciešams publicēt savus personas datus.
 5. Uzdevumi
  1. Visi uzdevumi ir atzīmēti ar vienota stila simbolu – QR kodu, kas nav maldinošs, pārprotams un ir novietots jebkurā mājaslapas sadaļā.
  2. QR kodu nolasīšanai komandai jālejupielādē kāda QR kodu lasīšanas lietotne, kas bezmaksas pieejama jebkurā lietotņu veikalā. Lai nolasītu kodu, jāatver lietotne, mobilā telefona kamera jāpavērš taisni pretī kodam un jāpatur vairākas sekundes līdz kods ir nolasīts (automātiski parādīsies paziņojums vai atvērsies jauns logs ar informāciju).
  3. Katrā QR kodā ir iekļauta informācija par kontrolpunktā izpildāmo uzdevumu un papilduzdevumu (ja tāds ir) un norāde uz nākamā QR koda atrašanās vietu.
  4. Precīza QR kodu atrašanās vieta netiek definēta. QR kods tiek izvietots jebkurā mājaslapas sadaļā, kas pieejama bez reģistrēšanās vai personas datu ievades.
  5. Visi QR kodi veido noteiktu maršrutu digitālajā vidē, tie ir izvietoti un jāpilda secīgi.
 6. Rezultāti
  1. Par katru pareizi noteikto atslēgvārdu vai frāzi komanda saņem 5 punktus. Par pareizu sacensību gala atbildi komanda saņem 10 punktus.
  2. Par katru pareizi izpildītu papilduzdevumu komanda saņem 1-3 punktus atkarībā no uzdevuma sarežģītības pakāpes.
  3. Komandas iegūtais punktu skaits nosaka tās iegūto vietu sacensībās. Ja vairākas komandas ieguvušas vienādu punktu skaitu, tad vietas nosaka pēc uzdevumu pildīšanai patērētā kopējā laika. Šis laiks tiek aprēķināts starp pieteikuma anketas iesniegšanas laiku (vai 17. februāra plkst. 9.00, ja pieteikuma anketa iesniegta laika posmā no 7. februāra līdz 17. februāra plkst. 8.59) un atbilžu iesniegšanas laiku.
  4. Ja pasākuma rīkotājs kādu uzdevumu ir atzinis par neatbilstošu godīgas spēles principiem vai bojātu un ir to anulējis, tad šis uzdevums tiek izslēgts no sacensībām un tajā iegūtie punkti netiek ņemti vērā, apkopojot rezultātus.
  5. Rezultāti tiek paziņoti rīkotāja mājaslapā un sociālo tīklu Facebook un Instagram kontos līdz 2020. gada 2. marta plkst. 18.00. Tiek apbalvoti sacensību pirmo trīs vietu ieguvēji. Uzvarētāji balvas var saņemt klātienē Zinātnes un tehnoloģiju muzejā “Kurzemes Democentrs” (Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1, Ventspils) līdz 2020. gada 31. marta plkst. 18.00. Ja neviens komandas dalībnieks attaisnojošu iemeslu dēļ nevar ierasties klātienē, komandai telefoniski jāsazinās ar sacensību rīkotāju.
 7. Informācija par pasākumu
  1. Informācija par pasākumu tiek sagatavota rakstiskā veidā un publicēta pasākuma rīkotāja mājaslapā un sociālajos tīklos.
  2. Jautājumu gadījumā ar pasākuma rīkotājiem var sazināties pa tālr. +37163630435 vai e-pastu info@kurzemesdemocentrs.lv, kā arī nosūtot rīkotājam ziņu sociālajos tīklos Facebook un Instagram.

Sadarbības partneri